Mohou se výkonové lasery uplatnit při hledání mimozemských civilizací?

  • Vedoucí práce / Supervisor: L. Juha
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Centrum PALS
  • Kontakt / Contact: juha@fzu.cz

Osnova / Outline:

Přestože pro hledání a možnou komunikaci s inteligentními entitami (SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence [1]) ve vesmíru je využíván především radiofrekvenční obor elektromagnetických vln [2], již krátce po zkonstruování prvního laseru začalo být pro tento účel uvažováno i laserové záření [3]. Práce představí a zhodnotí dosavadní pokusy o aplikaci výkonových laserů různých typů v projektech SETI [4-6]. Zvláštní pozornost bude věnována jódovému laseru a šíření jeho záření v pozemské atmosféře a ve vesmíru [7]. V Centru PALS (Prague Asterix Laser System) budou provedeny modelové experimenty s tvarováním impulzu a šířením svazku výkonového jódového laserového systému Asterix IV v různých prostředích. Na bakalářskou práci bude možno navázat prací na VÚ a diplomovou prací zaměřenou buď výše popsaným směrem (SETI), nebo na využití zmíněného vysokoenergetického laserového svazku ve fyzice vysokoparametrového plazmatu pro potřeby studia inerciální fúze nebo laboratorní astrofyziky, případně na pokračující vývoj tohoto sofistikovaného laserového systému.

 

Doporučená literatura:

  1. F. Drake, D. Sobel: Is Anyone Out There? The Scientific Search for Extraterrestrial Intelligence, Delacorte Press, NY 1992.
  2. Mimozemské civilizace – problémy mezihvězdného spojení (red. S. A. Kaplan), Academia, Praha 1972.
  3. R. Schwartz, C. Townes: Interstellar and interplanetary communication by optical masers, Nature 190, 205 (1961).
  4. C. M. Coldwell: A Search for Interstellar Communications at Optical Wavelengths, PhD Thesis (Harvard University), Cambridge (MA) 2002.
  5. S. K. Mankevich, E. P. Orlov: Interstellar laser communication: implementability criterion and optimisation conditions for the addressed signal search and sending, Quant. Electron. 46 966 (2016).
  6. J. R. Clark, K. Cahoy: Optical detection of lasers with near-term technology at interstellar distances, Astrophys. J. 867, 97 (2018).
  7. Yu. F. Kutaev, S. K. Mankevich, O. Yu. Nosach, E. P. Orlov: Laser transition in atomic iodine for passive and active SETI, Acta Astronautica 67, 1384 (2010).