Měření silné interakce pomocí světla při nejvyšších energií LHC

  • Vedoucí práce / Supervisor: prof. Guillermo Contreras
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: jgcn@mail.cern.ch
Název anglicky / Title English: Measuring the strong force with light at the highest LHC energies
Osnova / Outline: 

Elektromagnetické pole PB iontů na LHC je velmi silným zdrojem vysokoenergetických fotonů. Pomocí nich je možné se podívat hluboko dovnitř protonů a Pb iontů a měřit jejich strukturu ve smyslu kvarků a gluonů, což jsou stupně volnosti kvantové chromodynamiky, teorie popisující silnou interakci. Při energiích LHC se předpokládá, že QCD vstoupí do nového režimu, zvanému saturace, kde kvantové fluktuace tvořící nové gluony vyrovnají ty, které je anihilují. Měření produkce vektorových mesonů v různých rozptylových úhlech je jednou z nejčistších sond pro studium tohoto chování. 

Student se seznámí s příslušnými koncepty QCD, s experimentem ALICE a s předchozí prací v této oblasti. Student také bude analyzovat reálná data a přispěje k jednomu z probíhajících měření. Student bude členem silné lokální skupiny zahrnující studenty všech úrovní (bakaláře, magistry, doktorandy) a bude moci využít pomoci všech seniorních členů týmu.

Literatura / reference: 
  1. Ultra-peripheral heavy-ion collisions at the LHC, Contreras, J. G. and Tapia Takaki, J. D., Int.J.Mod.Phys. A30 (2015) 1542012

  2. Upgrade of the ALICE Experiment: Letter Of Intent, ALICE Collaboration, J.Phys. G41 (2014) 087001

  3. Coherent J/$\psi$ photoproduction at forward rapidity in   ultra-peripheral Pb-Pb collisions at  $\sqrt{s_{\rm{NN}}}=5.02$ TeV, ALICE Collaboration, Phys.Lett. B798 (2019) 134926