Kvarkovo-hadronový fázový přechod a fluktuace počtu částic

  • Vedoucí práce / Supervisor: Doc. Boris Tomášik
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: boris.tomasik@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Quark-hadron phase transition and fluctuations of the number of particles
Osnova / Outline: 

Přechod z hadronové hmoty na kvark-gluonové plazma je v případě experimentů na LHC plynulý, čili derivace energie podle teploty je spojitá. Projevuje se však ve vyšších derivacích logaritmu statistické sumy podle chemického poteciálu, kterým říkáme susceptibility. Ty jsou pak měřitelné jako kumulanty statistického rozdělení počtu produkovaných částic.

V této práci budou shrnuté výsledky pro baryonové susceptibility a vysvětlen jejich souvis s fluktuacemi počtu částic. Rovněž budou vysvětleny a odhadnuty další efekty, které mohou ovlivnit měřené fluktuace počtu částic, například zachování baryonového čísla a omezená akceptance detektoru.

Literatura / reference: 
  1. W. Florkowski, Phenomenology of Ultra-Relativistic Heavy-Ion Collision, World Scientific, 2010

  2. M. Stephanov, K. Rajagopal, E.V. Shuryak, Phys. Rev. C 60 (1999) 114028

  3. A. Bzdak, V. Koch, V. Skokov, Phys. Rev. C 97 (2013) 014901

  4. A. Bzdak, et al., Phys. Rept. 853 (2020) 1-87