(2022) Kinetické modelování laserového plazmatu pomocí Vlasov-Maxwellova kódu

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Martin Mašek, Ph.D., doc. Ing. Jan Pšikal, Ph.D
  • Pracoviště / Workplace: FZÚ AV ČR
  • Kontakt / Contact: masekm@fzu.cz

Osnova / Outline: 

Vzhledem k rostoucí kapacitě stávajících i nově budovaných výpočetních systémů představují Vlasovovské simulace dobrou alternativu k populární metodě Particle-in-Cell (PIC). Jejich hlavní výhodou oproti metodě PIC je, že neobsahují šum, který může zakrýt drobné detaily rozdělovací funkce. Tyto detaily však na druhou stranu mohou hrát významnou roli pro celkový vývoj pozorovaného fyzikálního systému. Cílem práce by bylo podílet se na vývoji již existujícího Vlasovovského kódu a aplikovat jej na studium interakce intenzivního laserového impulzu s terčem. Vzhledem k bezšumovosti použité metody lze velmi dobře modelovat například vývoj parametrických nestabilit v koróně laserového plazmatu a na něj navázané další fyzikální efekty.