Hydrodynamické modelování srážek těžkých iontů

  • Vedoucí práce / Supervisor: prof. Boris Tomášik
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: boris.tomasik@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Hydrodynamic modelling of heavy-ion collisions
Osnova / Outline: 

Vývoj horké kvarkové hmoty, která vzniká ve srážkách atomových jader při ultrarelativistických energiích, je dobře simulován hydrodynamickými modely. Dnešní modely jsou komplexní a modulární, vyžadují precizní modelování počátečních podmínek, zahrnutí vazby mezi prolétajícími spršky partonů a horkou hmotou, model pro přechod z kvark-gluonové tekutiny na plyn interagujících hadronů a metody pro analýzu simulovaných dat. Obsahem tohoto výzkumného úkolu bude vývoj některých modulů takového hydrodynamického přístupu, jakož i simulace s celým modelem a porovnání výsledků s daty.

Literatura / reference: 
  1. W. Florkowski, Phenomenology of Ultra-Relativistic Heavy-Ion Collision, World Scientific, 2010

  2. P. Romatschke, U. Romatschke, Relativistic fluid dynamics in and out of equilibrium, Cambridge University Press, 2019

  3. K. Werner et al., Phys. Rev. C 82 (2010) 044904

  4. M. Schulc, B. Tomášik, Phys. Rev. C 90 (2014) 064910