(2022) Generace Rentgenových Pulzů z Relativistické Interakce Laseru s Plazmatem

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Institute of Physics ASCR, v.v.i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
  • Kontakt / Contact: Jaroslav.Nejdl@eli-beams.eu

Xrays LWFA L31

Xrays LWFA L32