(2021) Generace fokusované válcové tlakové vlny soustavou výbojů v atmosféře

  • Vedoucí práce / Supervisor: Mgr. Jiří Schmidt, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. (oddělení IPS)
  • Kontakt / Contact: schmidt@ipp.cas.cz
Osnova / Outline: 

Práce se bude zabývat návrhem a vytvořením dielektrické válcové plochy, na jejímž vnitřním povrchu budou vhodně umístěné elektrody pro vytvoření soustavy impulsních vysokonapěťových klouzavých výbojů. Tyto výboje budou generovat ve vzduchu při atmosférickém tlaku konvergentní válcovou tlakovou vlnu s lineárním ohniskem v ose válcové plochy [1,2]. Podobné experimenty s fokusovanou válcovou tlakovou vlnou v jiném prostředí (ve vodě) generovanou elektrickými výboji na vnitřním povrchu válcové komory byly prováděny na našem oddělení i dříve [3]. Předmětem práce bude rovněž relativní měření tlaku v lineárním ohnisku v závislosti na vstupních parametrech soustavy výbojů (např. napětí na VN zdroji). Výsledky budou použity pro studium šíření dlouhých laboratorních blesku-podobných výbojů v nehomogenním prostředí.

Literatura / reference: 

[1] M. Van Dyke and A. Guttmann, “The converging shock wave from a spherical or cylindrical piston,” J. Fluid Mech. 120, 451 (1982)

[2] Z. Zhai, C. Liu, F. Qin, J. Yang, X Luo, „Generation of cylindrical converging shock waves based on shock dynamics theory“, Phys. Fluids, 22 (2010), Article 041701

[3] Koláček K at al.: „Wire Exploding in a Focus of Converging Cylindrical Shock Wave in Water – Introductory Remarks“, 15th International Pulsed Power Conference, Digest of Technical Papers 1976-2005. Monterey : IEEE, 2007 - (Maenchen, J.; Schamiloglu, E.) S. 208-283. ISBN 0-7803-9190-X