(2022) Automatická klasifikace trajektorií v částicových simulacích plazmatu

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Ing. Jan Pšikal, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KFE FJFI ČVUT
  • Kontakt / Contact: jan.psikal@fjfi.cvut.cz

Osnova / Outline :

Během interakce intenzivních laserových svazků s ionizovanými terči dochází ke generaci velmi silných kvazistatických elektrických polí uvnitř nebo na okrajích ionizovaných terčů. Tato pole mohou urychlovat nabité částice na velmi vysoké energie. Mechanismy urychlování mohou být detailně popsány přes sledování trajektorií jednotlivých numerických částic. Problémem je, že takto sledovaných částic je potřeba vyhodnotit veliké množství. Práce se bude zabývat vedle simulací s napočtenými trajektoriemi následnými možnostmi automatického vyhodnocování trajektorií těchto částic do jednotlivých skupin podle jejich charakteristik, za účelem podstatného urychlení zpracování a interpretace napočtených dat.