(2022) Analýza experimentu s tekutým divertorem na tokamaku ASDEX Upgrade

  • Vedoucí práce / Supervisor: Mgr. Jan Horáček, dr. és sc., DSc
  • Pracoviště / Workplace: ÚFP AV ČR
  • Kontakt / Contact: horacek@ipp.cas.cz

Konzultant: Ing. Jan Čečrdle

 

Osnova / Outline:

Tepelný štít na divertoru tokamaků musí vydržet kontakt s plazmatem, jehož parametry překračují zátěž trysek raket a jsou spíše srovnatelné s povrchem Slunce. Klasický štít z pevného wolframu toho pravděpodobně bohužel nebude schopen v tokamacích následujících ITER. V Praze na COMPASSu [Dejarnac20] jsme (poprvé na světě) experimentálně prokázali přežití štítů divertoru na bázi tekutých kovů vsáknutých do porézní struktury z těžkotavitelného kovu, včetně souladu s modelem [Horacek20], jež předvídá pro COMPASS-Upgrade podmínky [Horacek21] podobné budoucí DEMOnstrační fúzní elektrárně. 

Podobný experiment bude proveden v červenci 2022 na německém velkém tokamaku ASDEX Upgrade. Úkolem studenta bude přímo ověřit tytéž fyzikální simulace [Cecrdle22] analýzou těchto experimentálních dat (ze sond, termovizní kamery, spektroskopie, …). Podmínkou práce je tedy schopnost komunikace v angličtině a programovat, ideálně v jazyce Python, alternativně v IDL nebo Matlab.

 

Literatura / References:

[Dejarnac20] R. Dejarnac et al. Nuclear Materials and Energy 25 (2020) 100801

[Horacek20] J. Horacek et al. Nucl. Fusion 60 (2020) 066016

[Horacek21] J. Horacek et al. Phys. Scr. 96 (2021) 124013

[Cecrdle22] J. Cecrdle et al. Poster at SOFT 2022 conference, Dubrovnik, Croatia