Vírové křivky v modelu třírozměrného krystalu

  • Vedoucí práce / Supervisor: Prof. RNDr. Pavel Exner
  • Pracoviště / Workplace: Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy
  • Kontakt / Contact: exner@ujf.cas.cz
Název anglicky / Title English: Vortex curves in the model of three-dimensional crystal
 
Osnova / Outline: 

Jednoduché modely ukazují, že proud pravděpodobnosti spojený s vlnovou funkcí částice v třírozměrném prostoru může mít vírové singularity typu tornáda. Otázka zní: mohou byt príslušné nodální čáry neuzavřené?

Literatura / reference: 

[1] S. Albeverio, F. Gesztesy, R. Høegh-Krohn, H. Holden: Solvable Models in Quantum Mechanics, 2nd edition, AMS Chelsea 2005
[2] P. Exner, P. Šeba: Probability current tornado loops in three-dimensional scattering, Phys. Lett. A245 (1998), 35-3