Studium těžkých kvarků na LHC a RHIC

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, PhD.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Study of heavy flavor quarks at LHC and RHIC
 
Osnova / Outline: 

Cílem bakalářské práce bude seznámení se s fyzikou těžkých kvarků na experimentech na LHC a RHIC . Student se bude zabývat studiem produkce těžkých kvarků v jadro-jaderných srážkách.  Student/Studentka by analyzoval/a experimentální ůdaje z experimentu ALICE (s využitím muonového detektoru) nebo z experimentu  STAR (D mezony v p+p zrážkách).

Literatura / reference: 

[1] Tang, ZB., Zha, WM. & Zhang, YF. An experimental review of open heavy flavor and quarkonium production at RHIC. NUCL SCI TECH 31, 81 (2020). https://doi.org/10.1007/s41365-020-00785-8