802FYZ12 - Fyzika 1 a 2

KódZakončeníKredityRozsahJazyk výuky
802FYZ1 Z,ZK 3 2+1 česky

 

Přednášející: Goce Chadzitaskos (gar.)

Cvičící: Vladislav Kosejk
Předmět zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Historické kořeny fyziky, fyzikální principy. Kinematika a dynamika hmotného bodu, zákony zachování, srážky částic, pohyb v neinerciálních soustavách, gravitace, Keplerovy zákony, tuhé těleso. Kmitání, vlnění. Přednáška je doprovázena praktickým zkoumáním a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, kinematika hmotného bodu

2. Kruhový pohyb, harmonický pohyb

3. Newtonovy pohybové zákony

4. Práce, energie

5. Mechanika soustavy bodů, těžiště

6. Rotace tuhého tělesa, Steinerova věta

7. Zákony zachování

8. Newtonův gravitační zákon

9. Kmity a vlnění

10. Vlnová rovnice

11. Interference a difrakce

12. Dopplerův jev

Osnova cvičení:

1. Fyzické kyvadlo

2. Rychlost zvuku

3. Aplet

4. Roentgenovské spektrum

5. Měrná tepelná kapacita pevných látek

Cíle studia:

Znalosti:

Základní přehled z obecné fyziky.

Schopnosti:

Měření fyzikálních veličin a výpočet úloh z fyziky.

cviceni je zde

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] T. Henderson: Physics Classroom. http://www.physicsclassroom.com/

Doporučená literatura:

[2] P. A. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976

[3] C. R. Nave: Hyperphysics. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html