02MECH - Mechanika (+ MAM01)

Vyučující: RNDr. David Břeň, Ph.D.

 

Zkouškové termíny

 

Témata přenášek:

 1. Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.
 2. Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.
 3. Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.
 4. Rezonance. Matematické kyvadlo.
 5. Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.
 6. Neinerciální soustava, setrvačné síly.
 7. Věty imulsové, zákony zachování.
 8. Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.
 9. Tuhé těleso, moment setrvačnosti.
 10. Setrvačníky, Eulerovy rovnice
 11. Základy mechaniky kontinua.
 12. Pružnost, Hookeův zákon.
 13. Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.

Skripta: doc. Ing. Ivan Štoll: Mechanika, skriptum FJFI, mechanika.pdf

MAM01

Pokud budete chtít z MAM01 zápočet, je třeba mít zapsaný předmět na studijním oddělení. Pokud budete zapsaní, nemusíte se již dále nikam hlásit. Já osobně nikoho nikam zapsat nemohu.

Předmět MAM01 je pouze slovníčkem těch nejdůležitějších pojmů potřebných k pochopení Mechaniky a Elektřiny a magnetizmu. Jak uvidíte na přednáškách, člověku jde z toho trochu hlava kolem a proto z tohoto předmětu není žádný test ani zkouška. Pouze Vám ho pak zapíši do KOSu. Info a odkazy na tyto přednášky naleznete také zde.

Konzultace k němu mohou probíhat zároveň s konzultacemi k Mechanice. Pokud víte o někom, kdo by si předmět rád zapsal a nechodí na Mechaniku nebo ji nemá zapsanou, prosím, přepošlete mu tuto zprávu.

Předmět MAM02 bývá trochu jiný, většinou je to spíše opakování a procvičování středoškolské matematiky.

Kdo máte zájem o MAM01, prosím, zapište si ho na studijním oddělení. Já sám Vám ho zapsat nemohu.

Mechanika a MAM01 přednášky:

Pro pochopení Mechaniky je třeba základních znalostí matematiky. Proto přednášky z Mechaniky začínáme potřebnou matematikou, která by nejspíše měla správně patřit do předmětu MAM01. První týden probereme témata týkající se pouze potřebných kapitol z matematiky, teprve od druhého týdne začneme i s fyzikou. Doporučuji si přehrát přednášky v dále uváděném pořadí.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud jsem vynechal něco, co vás zajímá, napište.


 Seznam přednášek je několik let starý, tento rok mohou být státní svátky, imatrikulace a podobná volna jiné dny a týdny se pak mohou drobně lišit počtem přednášek.

1. přednáškový týden:

1 Přednáška Mechanika úterý: (1 MAM01) 1. lekce: Souřadnicové systémy, funkce, limita, derivace

https://youtu.be/PysBx0NseK8?list=PLYYRBJzen2aBW0aboV7MEveasqO1EcO4i

2 Přednáška Mechanika středa: (2 MAM01) 2. lekce: Derivace, integrál, komplexní čísla, matice

https://youtu.be/ythMLIVLk50?list=PLYYRBJzen2aBW0aboV7MEveasqO1EcO4i

3 Přednáška MAM 01 pátek: (3 MAM01) 3. lekce: Kroneckerovo delta, antisymetrický tenzor, skalární a vektorový součin, operátory grad, div, rot.

https://youtu.be/DXuMR1HkWFg?list=PLYYRBJzen2aBW0aboV7MEveasqO1EcO4i

 

2. přednáškový týden:

4 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 1. lekce: Transformace souřadnic, tenzory, fyzikální veličiny, rychlost

https://youtu.be/-Yqo5OY6wlY?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

5 Přednáška Mechanika středa: (Mech) 2. lekce: Zrychlení, rychlost a zrychlení v polárních souřadnicích

https://youtu.be/amlxYldZu6w?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

6 Přednáška MAM 01 pátek: (MAM01) 4. lekce: Laplaceův operátor, úplný diferenciál funkce, Stokesova věta

https://youtu.be/1g3G0UGJK-Y?list=PLYYRBJzen2aBW0aboV7MEveasqO1EcO4i

 

3. přednáškový týden:

7 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 3. lekce: Skládání pohybů, Newtonova zákony

https://youtu.be/fKFbxDmZxm4?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

8 Přednáška Mechanika středa: (Mech) 4. lekce: Impuls síly, práce, výkon, energie kinetická, potenciální, celková mechanická, síly konzervativní a disipativní, lineární harmonický oscilátor (LHO)

https://youtu.be/N2jx0rxE-ag?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

9 Přednáška MAM 01 pátek: (MAM01) 5. lekce: Lineární diferenciální rovnice, Taylorova řada

https://youtu.be/QsXs_9Febv8?list=PLYYRBJzen2aBW0aboV7MEveasqO1EcO4i

 

4. přednáškový týden:

10 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 5. lekce: LHO, tlumené kmity

https://youtu.be/fBtXM46WoHc?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

11 Přednáška Mechanika středa: (Mech) 6. lekce: Vynucené kmity, rezonance, matematické kyvadlo

https://youtu.be/q_fNPf-tyoI?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

12 Přednáška MAM 01 pátek: (MAM01) 6. lekce: Gaussova věta, kuželosečky v polárních souřadnicích

https://youtu.be/V1HYXtuzjtI?list=PLYYRBJzen2aBW0aboV7MEveasqO1EcO4i

 

5. přednáškový týden:

13 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 7. lekce: Matematické kyvadlo, pohyb v centrálním silovém poli

https://youtu.be/-3d4ZlUESU4?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

14 Přednáška Mechanika středa: (Mech) 8. lekce: Centrální silové pole (dok.), gravitační pole, Keplerova úloha

https://youtu.be/TErC5yw8dFs?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

15 Poslední přednáška MAM 01 pátek: (MAM01) 7. lekce: Křivost, poloměr křivosti

https://youtu.be/tV4F5T48ToU?list=PLYYRBJzen2aBW0aboV7MEveasqO1EcO4i

 

6. přednáškový týden:

16 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 9. lekce: Keplerovy zákony, kosmické rychlosti

https://youtu.be/1db7ohRgdB0?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

 

7. přednáškový týden:

17 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 10. lekce: Prostorový izotropní oscilátor, neinerciální systémy, zdánlivé síly

https://youtu.be/TcBmThgmJPE?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

Oprava: v tomto videu je v čase 2:43 je nesprávně napsán vztah pro Schwarzschildův poloměr. Správně je (samozřejmě) bez té odmocniny.

18 Přednáška Mechanika středa: (Mech) 11. lekce: Systémy více částic, 1. a 2. věta impulsová

https://youtu.be/z3XBBM91Sog?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

 

8. přednáškový týden:

19 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 12. lekce: 2. věta impulsová (dok.), věta o celkové energii soustavy, Königova věta, úloha dvou těles

https://youtu.be/tZCarpE4_cs?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

20 Mechanika středa: (Mech) 13. lekce: Srážkové diagramy

https://youtu.be/oXQ9jj6wtI8?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

 

9. přednáškový týden:

21 Přednáška Mechanika středa: (Mech) 14. lekce: Rozptyl částic, nepružné srážky, mechanika tuhého tělesa

https://youtu.be/oYFweUgMGk0?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

 

10. přednáškový týden:

22 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 15. lekce: Kinetická energie tuhého tělesa, tenzor momentu setrvačnosti

https://youtu.be/IeOhQ00IOYw?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

23 Přednáška Mechanika středa: (Mech) 16. lekce: Moment hybnosti tuhého tělesa, Steinerova věta, Eulerovy setrvačníkové rovnice

https://youtu.be/pYP-xed7XHw?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

 

11. přednáškový týden:

24 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 17. lekce: Kulový a symetrický volný setrvačník

https://youtu.be/4-vhqtTDS8g?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

25 Přednáška Mechanika středa: (Mech) 18. lekce: Úvod do mechaniky kontinua, pružné těleso

https://youtu.be/ne0tv0LAoTw?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

 

12. přednáškový týden:

26 Přednáška Mechanika úterý: (Mech): On-line experimenty, numerické simulace.

27 Přednáška Mechanika středa: (Mech): On-line experimenty, numerické simulace.

 

13. přednáškový týden:

28 Přednáška Mechanika úterý: (Mech) 19. lekce: Úvod do mechaniky kontinua, Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity

https://youtu.be/JCFXpXAppzI?list=PLYYRBJzen2aBagmZuc4AH_1YZrMFQjXjZ

29 Přednáška Mechanika středa: (Mech): KONEC


Pokyny k zápočtu z Mechaniky vám sdělí cvičící.

 

Pokyny ke zkoušce z Mechaniky:

 Pokud (dokud) nebude omezen počet studentů na zkoušce, není třeba se na ni hlásit v KOSu.

Na zkoušku je možné jít i před tím, než máte zápočet.
Zkouška sestává z části písemné a ústní.
Na ústní část můžete postoupit až poté, co napíšete dobře písemku, tzn. mít alespoň 3 body z pěti.
Úspěšně napsaná písemka platí i na další zkouškové termíny, je možné si ji napsat jeden termín a ústní zkoušku skládat jindy.
Úspěšně napsaná písemka platí i tehdy, když se vám ústní část zkoušky nepovede.
V písemné části mohou být příklady do 4. kapitoly včetně. Z 5. kapitoly pouze na hydrostatický tlak, rovnici kontinuity a Bernoulliho rovnici.
Na ústní část zkoušky se naučte odpovědi na otázky, které jsou sepsány na konci skript Mechaniky mimo 5. kapitolu (kontinuum). 5. kapitolu ústně nezkouším.

Pokud najdeme během letního semestru místnost, která by byla neobsazená dostatečně dlouho, je možné vyhlásit termín(y) i během letního semestru. Jinak zcela jistě budeme zkoušet Mechaniku i během letního zkouškového období až do konce akademického roku, tj. do cca poloviny září.
Snažte se ale nenechat si zkoušku až na tuto dobu.

 Zkouškové termíny:

 Datum Čas a místo zkoušky  Poznámka
13.6., 21.6., 25.6.

 9:00         KF, B-216