Statistická fyzika

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Matematická fyzika

Předmět: Statistická fyzika

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02VPSF Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky

 

1. Statistický popis fyzikálních procesů, rozdělovací funkce, Liouvillův teorém
 
2. Nejpravděpodobnější rozdělení, partiční suma ve statistické fyzice
 
3. Fluktuace fyzikálních veličin
 
4. Bosonový plyn
 
5. Fermionový plyn
 
6. Neideální plyny, konfigurační integrál
 
7. Matice hustoty ve statistické fyzice
 
8. Fázové přechody, Isingův model
 
9. Fermionový plyn a gravitující objekty
 
10. Ekvipartiční teorém