Fyzika těžkých iontů

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Jaderná a částicová fyzika

Předmět: Fyzika těžkých iontů

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02RFT Relativistická fyzika těžkých iontů
  • 02ESH Extrémní stavy hmoty
 
1. Všeobecný přehled srážek těžkých iontů
časový vývoj srážky; vlastnosti kvark-gluonového plazmatu; sondy studující kvark-gluonové plazma; fázový diagram jaderné hmoty; centralita srážky; kinematika srážky
 
2. Produkce částic
multiplicita; hadronizace; modely popisující produkci částic
 
3. Lehké kvarky
navýšení produkce podivnosti; spektra identifikovaných částic; radiální tok
 
4. Zhášení jetů
jaderný modifikační faktor: závislost na příčné hybnosti, závislost na centralitě, závislost na energii srážky, závislost na srážkovém systému, závislost na typu kvarku; vliv studené jaderné hmoty
 
5. Těžké kvarky
otevřené těžké vůně; kvarkonia; ztráta energie těžkých kvarků v horké a husté jaderné hmotě; eliptický tok těžkých kvarků
 
6. Jety
rekonstrukce jetů; jaderný modifikační faktor jetů; di-jetová asymetrie; modifikace jetové struktury v médiu
 
7. Tok
hydrodynamika; měření toku; závislost toku na centralitě a příčné hybnosti; radiální tok; eliptický tok
 
8. Korelace, fluktuace
fluktuace počátečního stavu; event-by-event fluktuace; femtoskopie; chirální magnetický efekt
 
9. Elektromagnetické sondy
termální fotony; W a Z interakce s médiem; dileptony
 
10. Malé srážkové systémy
kolektivita; zhášení jetů; podivnost; těžké kvarky