Experimentální metody

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Jaderná a částicová fyzika

Předmět: Experimentální metody

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02MTD Moderní typy detektorů
  • 02SDSD Systémy detektorů a sběr dat
  • 02SZD12 Statistické zpracování dat 1 a 2
 
 

1. Plynové detektory, proporcionální charakteristika, Resistive Plate Chamber, MRPC

2. Plynové detektory, proporcionální charakteristika, MWPC, driftová komora, TPC, GEM

3. Polovodičové detektory, základní charakteristiky, pozičně citlivé polovodiče

4. Fotodetektory, lavinová dioda, SiPM, vakuové fotonásobiče

5. Scintilační detektory, organické, anorganické a tekuté

6. Kalorimetry, elektromagnetické a hadronové, vzorkovací a homogenní

7. Rekonstrukce drah: lokální a globální metody, Kalmanův filtr, alignment

8. Identifikace částic: metoda doby letu, měření ionizačních ztrát, Čerenkovo záření, přechodové záření

9. Měření hybnosti v magnetickém poli: dipólový magnet, solenoid, toroid

10. Trigger: účel a mrtvá doba, víceúrovňový trigger, trigger pro collider experimenty, triggerová linka a triggerové menu

11. Metody maximální věrohodnosti a nejmenších čtverců pro odhad parametru rozdělení náhodné veličiny.

12. Typická statistická rozdělení, jejich charakteristiky, transformace proměnných a propagace chyby, zákon velkých čísel a centrální limitní teorém