Počítačová fyzika

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Počítačová fyzika

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 12PF1 Počítacová fyzika 1
  • 12PF2 Počítacová fyzika 2
1. Programovací jazyky pro vědecké počítání, nástroje pro překlad, ladění a detekci chyb, paralelizace, superpočítače.
 
2. Metody umělé inteligence v počítačové fyzice, expertní systémy, genetické algoritmy, neuronové sítě
 
3. Komplexní systémy, chaos, aplikace ve fyzice
 
4. Molekulární dynamika, potenciály a integrace pohybových rovnic
 
5. Metoda Monte Carlo, Metropolisův algoritmus, transport částic
 
6. Řešení transportu nabitých částic v plazmatu částicovou metodou Particle in Cell, stabilita a použitelnost metody, interpolace veličin na výpočetní síť
 
7. Metody řešení Maxwellových rovnic, metoda konečných diferencí v časové oblasti
 
8. Počítačová dynamika stlačitelných tekutin, zákony zachování, Eulerovy rovnice, Eulerovské numerické metody
 
9. Lagrangeovské a ALE metody, vyhlazování sítí, konzervativní interpolace
 
10. Základní modely fyzikálních jevů v hydrodynamických kódech, absorpce laseru, vedení tepla, stavové rovnice