Diagnostika plazmatu

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Diagnostika plazmatu

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02DPLA -Diagnostika plazmatu
     

1. Měření napětí, proudů a magnetických polí.

2. Atomová a radiační fyzika, spektroskopické metody stanovení parametrů plazmatu.

3. Vlastnosti rtg. záření při průchodu látkou, principy rtg. optiky a detekce rentgenového záření.

4. Interferometrie, šlírová a stínová metoda, Thompsonův rozptyl. Interakce elektromagnetického vlnění s plazmatem, schématický princip, stanovení parametrů plazmatu a jejich rozsahy.

5. Svazky neutrálních částic jako aktivní diagnostika, detekce neutrálních částic.

6. Mikrovlnná diagnostika (reflektometrie, interferometrie). Pasivní metody.

7. Sondová měření. Langmuirova sonda, určení teploty a koncentrace elektronů. Další typy sond.

8. Detekce elektronů s časovým a energetickým rozlišením, detekce iontů s časovým, prostorovým a energetickým rozlišením.

9. Detektory fúzních neutronů s časovým, prostorovým a energetickým rozlišením.

10. Analýza a zpracování neutronových time-of-flight signálů, rekonstrukce energetického spektra a určení časového vývoje energetického spektra.