Fyzika tokamaků

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Fyzika tokamaků

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 02FT -Fyzika tokamaků
 1. Rovnováha plazmatu a magnetického pole v tokamaku - silokřivky magnetického pole, magnetické povrchy, trajektorie částic v tokamaku

 2. Gradova-Šafranovova rovnice – předpoklady, kroky odvození a význam členů, poloidální a toroidální proudy a magnetické toky

 3. Rovnováha plazmatu a magnetického pole v tokamaku - řešení Gradovy- Šafranovovy rovnice, důsledky

 1. Požadavek vertikálního pole pro rovnováhu plazmatu, Pfirschovy-Schlüterovy proudy, elongovaný tvar plazmatu a jeho makroskopická stabilita

 2. Význam orientace toroidálního magnetického pole a elektrického proudu z hlediska gradB driftu a z hlediska zachycených částic, důsledky pro provoz tokamaku

 3. Bezpečnostní faktor, periodicita pole a magnetické ostrovy

 4. Samoindukovaný proud (bootstrap current) a banánové trajektorie

 5. Elektrická pole a elektrický proud v tokamaku

 6. Rotace plazmatu

 7. Elektromagnetické vyzařování plazmatu (od mikrovln po gama záření – zdroje, mechanismy)

 8. Emise částic z vysokoteplotního plazmatu

 9. Transport v tokamacích - neoklasická difuze vs. anomální difuze

 10. Bezrozměrné veličiny, škálování, doba udržení v tokamaku

 11. Ohřev plazmatu a vlečení proudu pomocí vstřiku svazku neutrálních částic

 12. Ohřev plazmatu a vlečení proudu pomocí mikrovlnných systémů

 13. Fyzika okraje plazmatu – vymezení okraje plazmatu, režimy provozu divertoru

 14. Interakce plazmatu se stěnou tokamaku, obvyklé materiály první stěny a důvody pro jejich výběr

 15. Nestability plazmatu v tokamacích – zářivé a tlakové nestability, princip stability pomocí energie systému

19. Proudové nestability, neoclassical tearing mode, disrupce