Teorie plazmatu

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Teorie plazmatu

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 02TPLA12 -Teorie plazmatu 1, 2
 
 1. Hamiltonova funkce relativistického pohybu nabitých částic

 2. Rovnice pro gyrační střed

 3. Driftová rovnice a příklady driftů

 4. Magnetické zrcadlo

 5. Boltzmannova rovnice a její různé varianty

 6. Momentová rovnice a přechod ke kontinuu

 7. Ohmův zákon jako příklad jednoduchého transportního jevu

 8. Fokkerova-Planckova rovnice

 9. Rosenbluthovy potenciály

 10. Ubíhající řešení

 11. Zamrzání a difúze magnetického pole

 12. Helicita a zákon jejího zachování, vztah k Beltramovým polím

 13. Rovnovánha proudového vlákna, Bennettovo řešení

 14. Magnetoakustický komplex vln

 15. Elektromagnetický komplex vln

 16. CMA digram

 17. Vysokofrekvenční tenzor permitivity

 18. Faradayova rotace

 19. Vícesvazková nestabilita

 20. Kruskalova podmínka stability plazmového vlákna

 21. Landauův útlum