Základy fyziky plazmatu

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Základy fyziky plazmatu

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 12ZFP-Základy fyziky plazmatu

 

1. Základní charakteristiky a klasifikace plazmatu -Debyeova délka, plazmové frekvence, plazmový parametr, coulombovský logaritmus, srážková frekvence, cyklotronová frekvence, Larmorův poloměr, parametr vázanosti, ideální plazma, stavová rovnice.
 
2. Částicový popis plazmatu, drifty, adiabatické invarianty, princip magnetického zrcadla, ponderomotorická síla, simulace metodou Particle-in-Cell.
 
3. Kinetický a hydrodynamický popis plazmatu, odvození kinetických rovnic, Vlasovova rovnice, pružné srážky, Fokker-Planckův srážkový člen, přechod ke dvoukapalinové hydrodynamice, tenzor tlaku, tepelný tok.
 
4. Elektronové plazmové vlny, disperzní vztah, Landaův útlum, srážkový útlum, horní hybridní vlny, dvousvazková nestabilita.
 
5. Iontozvukové vlny, plazmatické přiblížení, disperzní relace a útlum, Alfvénovy vlny, magnetozvukové vlny.
 
6. Elektromagnetické vlny v plazmatu bez a se statickým magnetickým polem, disperzní relace, mechanismy absorpce, mezní frekvence a rezonance, CMA diagram, parametrické nestability.
 
7. Magnetohydrodynamický popis plazmatu, ideální a neideální MHD, magnetický tlak, hydromagnetická rovnováha, parametr beta.
 
8. Difúze, pohyblivost, ambipolární difúze, difúze napříč magnetického pole, stěnové vrstvy, bezesrážková rázová vlna, tepelná a elektrická vodivost plazmatu, elektron-iontová relaxace.
 
9. Atomová fyzika plazmatu, ionizační a excitační stavy, srážkové a radiační procesy, vyzařování z plazmatu, opticky tenké a tlusté prostředí, lokální termodynamická rovnováha, Sahova rovnice, princip detailní rovnováhy.
 
10. Jaderné procesy v horkém plazmatu, jaderná fúze, zápalná teplota, Lawsonovo kriterium, systémy s magnetickým udržením, princip tokamaku, princip inerciální fúze.