Základy vědeckého počítání

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Základy vědeckého počítání

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 12UPF12 Úvod do počítačové fyziky 1, 2
  • 12NME1 Numerické metody 1
  • 12UVP Úvod do vědeckého počítání
  • 12POAL Počítačová algebra
 
1. Metody pro paralelní počítání
 
2. Počítačová dynamika stlačitelných tekutin, Eulerovy rovnice
 
3. Kvantové počítání
 
4. Aplikace umělé inteligence ve fyzice
 
5. Tvorba vědeckých dokumentů s matematickým textem, analýza vědeckého publikování
 
6. Numerické metody řešení systémů lineárních rovnic, metody přímé a iterační, řešení nelineárních rovnic
 
7. Metody interpolace a aproximace funkcí, vlastní čísla a vlastní vektory matic
 
8. Numerická derivace a integrace, kvadratury
 
9. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Rungeovy-Kuttovy metody
 
10. Integrované výpočetní systémy a počítačová algebra, algoritmy počítačové algebry