Jan Vaněk

Jan Vaněk
Ing. Jan Vaněk
...
...
Staff, Student
Doctoral
ENPP
3rd class
Dr. Jaroslav Bielčík
Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách
Experiment STAR