Václav Trličík

Václav Trličík
Václav Trličík
...
Student
Bachelor
ENPP
3rd class
Dr. Michal Marčišovský
Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektor
Labtech