Jakub Svoboda

Jakub Svoboda
Ing. Jakub Svoboda
...
Student
Doctoral
PTTF
1st class
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Tomografie měkkého rentgenového záření na tokamaku COMPASS-U
Tokamak COMPASS