Radka Sochorová

Radka Sochorová
Ing. Radka Sochorová
...
...
Staff, Student
Doctoral
ENPP
1st class
doc. Boris Tomášik
Produkce částic v ultrarelativistických jaderných srážkách
Teorie a fenomenologie fyziky částic