Martin Šach

Martin Šach
Bc. Martin Šach
...
Student
Master
PTTF
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru