Daniel Procházka

Daniel Procházka
Bc. Daniel Procházka
...
Student
Master
PTTF
Dr. Pavel Trávníček
Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Astrofyzika