Georgij Ponimatkin

Georgij Ponimatkin
Bc. Georgij Ponimatkin
...
...
Student
Master
ENPP
1st class
Dr. Jana Bielčíková
Studium log(kT) v jetech měřených v p+p srážkách v experimentu STAR
Experiment STAR