Štěpán Malec

Štěpán Malec
Štěpán Malec
...
Student
Bachelor
PTTF
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem