Lukáš Lobko

Lukáš Lobko
Bc. Lukáš Lobko
...
Student
Master
PTTF
Ing. Ondřej Ficker
Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Tokamak COMPASS