Bořek Leitl

Bořek Leitl
Ing. Bořek Leitl
...
...
Student
Master
PTTF
3rd class
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Tokamak GOLEM