Sergei Kulkov

Sergei Kulkov
Bc. Sergei Kulkov
...
...
Staff, Student
Master
PTTF
3rd class
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech