Zuzana Kuglerová

Zuzana Kuglerová
Bc. Zuzana Kuglerová
...
Student
Master
PTTF
Ing. Libor Juha, CSc.
Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem