Jakub Kubát

Jakub Kubát
Bc. Jakub Kubát
...
Staff, Student
Master
ENPP
Dr. Petr Chaloupka
Rekonstrukce podivných hadronů v jádro- jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Experiment STAR