Anežka Kabátová

Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
...
Staff, Student
Master
ENPP
Dr. Michal Marčišovský
Vztah charakteristických rysů aktivně akreujících supermasivních černých děr a obsahu chladného plynu v jejich hostitelských galaxiích