David Gančarčík

David Gančarčík
Bc. David Gančarčík
...
...
Student
Master
ENPP
1st class
Dr. Miroslav Myška
Výpočet korekce k určení přesné polohy dopředného detektoru v experimentu ATLAS
Experiment ATLAS