Ekaterina Eremenko

Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Student
Master
ENPP
Dr. Michal Nevrkla
PIC simulace interakce intenzivního laserového impulsu s plynným terčem v kódu EPOCH