Staff

This list has 99 members

Search criteria

Name, contact
Professional interests
Groups/Experiments
Teaching and other functions
Jaroslav Adam
Ing. Jaroslav Adam, Ph.D.
...
420224358371
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Dagmar Bendová
Ing. Dagmar Bendová
...
Tomáš Benka
Ing. Tomáš Benka
...
A3-231, Technická 2, Praha
420224352262
Jaroslav Bielčík
Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
...
14a, Břehová 7, Praha
420224358350
* Fyzika produkce těžkých kvarků na experimentech STAR a ALICE
* Tvrdé procesy v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
STAR
ALICE
* RQGP - Rozhovory a kvark gluonovém plazmatu 1-3
* FYZ - Fyzika(SOFE)
* UFEC - Úvod do fyziky elementárních částic
* PRA12 - Fyzikální praktikum 1,2
* Organizátor fakultního kolokvia za KF
* Vedoucí kolaborace na experimentu STAR za FJFI
* Garant Fyzikálního praktika
David Břeň
RNDr. David Břeň, Ph.D.
...
216, Břehová 7, Praha
420224358260
* MECH - Mechanika
* AMF - Atomová fyzika
* MAM - Matematické minimum
Jana Brotánková
RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.
...
PlasmaLab@CTU - Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky
Joint degree fúze - Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního
plazmatu a jaderné fúze
PlasmaLab
tokamak GOLEM
Michal Broz
Mgr. Michal Broz, Ph.D.
...
* Prenos baryónového čísla pri LHC energiách
* Fotoprodukcia vektorových mezónov v ultraperiferálnych zrážkach
ALICE
Jan Čepila
Ing. Jan Čepila, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha
420224358356
* Color Glass Condensate a partonová saturace v jaderných srážkách
* Koherenční jevy při produkci částic v jaderných srážkách
* Zobecněné partonové distribuční funkce GPD a TMD
* Dopředná fyzika a konstrukce dopředného kalorimetru(FoCal)
ALICE
* PPRA1,2 - Projektové praktikum
* SPRA1,2 - Specializované praktikum 1,2
* cvičení SF, SF2 - Subatomová fyzika 1,2
* cvičení ZQCD - Základy kvantové chromodynamiky
* knihovník KF
* web administrator KF
* KF WLAN/LAN/WAN administrator
* Garant SPRA
* Garant PPRA
Goce Chadzitaskos
prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
...
219, Břehová 7, Praha
420224358263
* ELMA - Elektřina a magnetismus
* ACD - AutoCAD
* ZST - Základy strojírenské technologie
* GR - Grupy a reprezentace
* vedoucí katedry fyziky
* člen AS ČVUT - akademický pracovník
* člen hospodářské komise AS ČVUT
Petr Chaloupka
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
...
420224358313
* korelační femtoskopie
* fyzika těžkých kvarků
STAR
* ZFM - Základy fyzikálních měření
* SF2 - Subatomová fyzika 2
* Garant ZFM
Anna Chmelová
Ing. Anna Chmelová
...
420224358346
Jakub Cimerman
Ing. Jakub Cimerman
...
Zdeňka Císlerová
Mgr. Zdeňka Císlerová
...
116, Břehová 7, Praha
420224358359
AEGIS
ALICE
* Tajemnice CFRJS
* manažer grantů INGO, Návrat
* správce databáze VVVS
Guillermo Contreras Nuno
prof. Guillermo Contreras Nuno, Ph.D.
...
220, Břehová 7, Praha
420224358266
* Ultra-peripheral collisions, saturation and shadowing
* Numerical solution of Balitsky-Kovchegov equation
* Luminosity measurment with van der Meer scans
ALICE
* IJZ - Interakce jaderného záření s látkou
* RFTI - Relativistická fyzika jaderných srážek
Pavel Exner
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
...
420776154823
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Aurél Gábris
Aurél Gábris, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha
420728950043
• Quantum walks: theoretical and experimental applications
• Measurement induced nonlinear quantum dynamics
• Linear and non-linear quantum optics
• Cavity quantum electrodynamics
• Quantum simulations and quantum computation in general
Quantum Information and Communication (02KIK)
Zuzana Gajdošová
Bc. Zuzana Gajdošová
...
Petra Hájková
Petra Hájková
...
sekretářka katedry
Craig Hamilton
Craig Hamilton, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha
420224358353
Quantum Optics
Quantum Walks
Miroslav Havránek
Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat.
...
420224358348
ATLAS
Martin Hejtmánek
Ing. Martin Hejtmánek
...
420224358348
ATLAS
Tomáš Herman
Bc. Tomáš Herman
...
Ladislav Hlavatý
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
...
120, Břehová 7, Praha
420224358294
* Dualita v teorii strun
* Yang-Baxterovy rovnice
* Integrabilita a symetrie diferenciálních rovnic
* TEF1 - Teoretická fyzika
* UKP - Úvod do křivek a ploch
* UST - Úvod do teorie strun
* RMMF - Řešitelné modely matematické fyziky
* Garant zaměření Matematická fyzika
Lukáš Holub
Ing. Lukáš Holub
...
David Horák
Ing. David Horák
...
ALICE
Základy fyzikální měření 2
Fyzikální praktikum 1, 2
Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1, 2
Antonín Hoskovec
Ing. Antonín Hoskovec
...
420224358380
* Quantum State Trasfer
* Quantum Communication and Information
* Quantum Computation
Mechanika, Termodynamika a statistická fyzika, Kvantová mechanika
Jiří Hrivnák
Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D.
...
116, Břehová 7, Praha
420224358360
* Lieovy algebry a grupy
* Coxeterovy grupy
* Fourierova analýza
* speciální funkce a ortogonální polynomy
* aplikace Lieovy teorie v CFT
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...