This list has 85 members
Name, contact
Professional interests
Groups/Experiments
Teaching and other functions
Jaroslav Adam (adamjaro)
Ing. Jaroslav Adam, Ph.D.
...
224358371
Tomáš Benka (benkatom)
Ing. Tomáš Benka
...
A3-231, Technická 2, Praha 6
224352262
Jaroslav Bielčík (bielcjar)
Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
...
14a, Břehová 7, Praha 1
224358350
* Fyzika produkce těžkých kvarků na experimentech STAR a ALICE
* Tvrdé procesy v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
STAR
ALICE
* RQGP - Rozhovory a kvark gluonovém plazmatu 1-3
* FYZ - Fyzika(SOFE)
* UFEC - Úvod do fyziky elementárních částic
* PRA12 - Fyzikální praktikum 1,2
* Organizátor fakultního kolokvia za KF
* Vedoucí kolaborace na experimentu STAR za FJFI
* Garant Fyzikálního praktika
David Břeň (bren)
RNDr. David Břeň, Ph.D.
...
216, Břehová 7, Praha 1
224358260
* MECH - Mechanika
* AMF - Atomová fyzika
* MAM - Matematické minimum
Michal Broz (brozmic3)
Mgr. Michal Broz, Ph.D.
...
* Prenos baryónového čísla pri LHC energiách
* Fotoprodukcia vektorových mezónov v ultraperiferálnych zrážkach
ALICE
Jan Čepila (cepiljan)
Ing. Jan Čepila, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha 1
224358356
* Color Glass Condensate a partonová saturace v jaderných srážkách
* Koherenční jevy při produkci částic v jaderných srážkách
* Zobecněné partonové distribuční funkce GPD a TMD
* Dopředná fyzika a konstrukce dopředného kalorimetru(FoCal)
ALICE
* PPRA1,2 - Projektové praktikum
* SPRA1,2 - Specializované praktikum 1,2
* cvičení SF, SF2 - Subatomová fyzika 1,2
* cvičení ZQCD - Základy kvantové chromodynamiky
* knihovník KF
* web administrator KF
* KF WLAN/LAN/WAN administrator
* Garant SPRA
* Garant PPRA
Goce Chadzitaskos (chadzgoc)
prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
...
219, Břehová 7, Praha 1
224358263
* ELMA - Elektřina a magnetismus
* ACD - AutoCAD
* ZST - Základy strojírenské technologie
* GR - Grupy a reprezentace
* vedoucí katedry fyziky
* člen AS ČVUT - akademický pracovník
* člen hospodářské komise AS ČVUT
Petr Chaloupka (chalopet)
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
...
224358313
* korelační femtoskopie
* fyzika těžkých kvarků
STAR
* ZFM - Základy fyzikálních měření
* SF2 - Subatomová fyzika 2
* Garant ZFM
Anna Chmelová (chmelann)
Ing. Anna Chmelová
...
224358346
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Zdeňka Císlerová (cislezde)
Mgr. Zdeňka Císlerová
...
116, Břehová 7, Praha 1
224358359
AEGIS
ALICE
* Tajemnice CFRJS
* manažer grantů INGO, Návrat
* správce databáze VVVS
Guillermo Contreras Nuno (contrgui)
prof. Guillermo Contreras Nuno, Ph.D.
...
220, Břehová 7, Praha 1
224358266
* Ultra-peripheral collisions, saturation and shadowing
* Numerical solution of Balitsky-Kovchegov equation * Luminosity measurment with van der Meer scans
ALICE
* IJZ - Interakce jaderného záření s látkou
* RFTI - Relativistická fyzika jaderných srážek
Pavel Exner (exnerpav)
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
...
Aurél Gábris (gabriaur)
Aurél Gábris, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha 1
224358353
* Quantum walks
* Chaos in quantum mechanics
* Simulation of quantum dynamics
* Quantum state transfer
* Cavity quantum electrodynamics applications for quantum information
* Entangled coherent states
* Quantum teleportation
Petr Gallus (gallupet)
Ing. Petr Gallus
...
ATLAS
Petra Hájková (hajkope4)
Petra Hájková
...
sekretářka katedry
Craig Hamilton (hamilcra)
Craig Hamilton, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha 1
224358353
Miroslav Havránek (havramir)
Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat.
...
224358348
ATLAS
Martin Hejtmánek (hejtmmar)
Ing. Martin Hejtmánek
...
224358348
ATLAS
Ladislav Hlavatý (hlavala1)
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
...
120, Břehová 7, Praha 1
224358294
* Dualita v teorii strun
* Yang-Baxterovy rovnice
* Integrabilita a symetrie diferenciálních rovnic
* TEF1 - Teoretická fyzika
* UKP - Úvod do křivek a ploch
* UST - Úvod do teorie strun
* RMMF - Řešitelné modely matematické fyziky
* Garant zaměření Matematická fyzika
David Horák (horakda6)
Ing. David Horák
...
ALICE
Základy fyzikální měření 2
Fyzikální praktikum 1, 2
Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1, 2
Antonín Hoskovec (hoskoant)
Ing. Antonín Hoskovec
...
224358380
* Quantum State Trasfer
* Quantum Communication and Information
* Quantum Computation
Mechanika, Termodynamika a statistická fyzika, Kvantová mechanika
Jiří Hrivnák (hrivnjir)
Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D.
...
116, Břehová 7, Praha 1
224358360
* Lieovy algebry a grupy
* Coxeterovy grupy
* Fourierova analýza
* speciální funkce a ortogonální polynomy
* aplikace Lieovy teorie v CFT
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
Zdeněk Hubáček (hubaczde)
Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D.
...
121, Břehová 7, Praha 1
224358378
* produkce jetů v QCD, jetové algoritmy
ATLAS
* ZSM - Základy Standardního modelu
* NSAD - Nástroje pro simulace a analýzu dat
Tomáš Jakoubek (jakouto2)
Ing. Tomáš Jakoubek
...
224358368
B-fyzika
ATLAS
Fyzikální praktikum
Zdenko Janoška (janoszde)
Ing. Zdenko Janoška
...
224358348
Igor Jex (jexigor)
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
...
218, Břehová 7, Praha 1
224358262
* Quantum information and communication
* Quantum networks
* Quantum walks
* History of physics
* TSFA - Termodynamika a statistická fyzika
* TJNS - Transportní jevy a nerovnovážné systémy
* KIK - Kvantová informace a komunikace
* NSY - Nerovnovážné systémy
* VPSF - Vybrané partie ze statistické fyziky
* děkan FJFI
* interní člen vědecké rady FJFI
Michal Jex (jexmicha)
Ing. Mgr. Michal Jex, Ph.D.
...
Petr Jizba (jizbapet)
Ing. Petr Jizba, Ph.D.
...
120, Břehová 7, Praha 1
224358293
* Kvantová teorie pole
* Funkcionální/dráhové integrály
* Statistická fyzika
* Kvantová mechanika
* Ekonofyzika
* TER - Termika a molekulová fyzika
* DI - Dráhový integrál
* FI12 - Funkcionální integrál 1,2
* KF - Kvantová fyzika