Staff

This list has 130 members

Search criteria

Name, contact
Professional interests
Groups/Experiments
Teaching and other functions
Jaroslav Adam
Ing. Jaroslav Adam, Ph.D.
...
420224358371
Jiří Adam
prom. fyz. Jiří Adam, CSc.
...
* KVA2B - Kvantová mechanika 2
* KTPE12 - Kvantová teorie pole 1,2
* FAJ - Fyzika atomového jádra
Dagmar Bendová
Ing. Dagmar Bendová
...
505, Břehová 7, Praha
Tomáš Benka
Ing. Tomáš Benka
...
A3-231, Technická 2, Praha
420224352262
Sébastien Bertrand
Sébastien Bertrand
...
443, Břehová 7, Praha
Jaroslav Bielčík
Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
...
14a, Břehová 7, Praha
420224358350
* Fyzika produkce těžkých kvarků na experimentech STAR a ALICE
* Tvrdé procesy v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
STAR
ALICE
* RQGP - Rozhovory a kvark gluonovém plazmatu 1-3
* FYZ - Fyzika(SOFE)
* UFEC - Úvod do fyziky elementárních částic
* PRA12 - Fyzikální praktikum 1,2
* Organizátor fakultního kolokvia za KF
* Vedoucí kolaborace na experimentu STAR za FJFI
* Garant Fyzikálního praktika
Jana Bielčíková
RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
...
* Studium vlastností jetů v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
David Břeň
RNDr. David Břeň, Ph.D.
...
216, Břehová 7, Praha
420224358260
* MECH - Mechanika
* AMF - Atomová fyzika
* MAM - Matematické minimum
Jana Brotánková
RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.
...
420224358380
PlasmaLab@CTU - Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky
Joint degree fúze - Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního
plazmatu a jaderné fúze
PlasmaLab
tokamak GOLEM
Michal Broz
Mgr. Michal Broz, Ph.D.
...
* Prenos baryónového čísla pri LHC energiách
* Fotoprodukcia vektorových mezónov v ultraperiferálnych zrážkach
ALICE
Adam Brus
Ing. Adam Brus
...
Jan Čepila
Ing. Jan Čepila, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha
420224358356
* Color Glass Condensate a partonová saturace v jaderných srážkách
* Koherenční jevy při produkci částic v jaderných srážkách
* Zobecněné partonové distribuční funkce GPD a TMD
* Dopředná fyzika a konstrukce dopředného kalorimetru(FoCal)
ALICE
* PPRA1,2 - Projektové praktikum
* SPRA1,2 - Specializované praktikum 1,2
* cvičení SF, SF2 - Subatomová fyzika 1,2
* cvičení ZQCD - Základy kvantové chromodynamiky
* knihovník KF
* web administrator KF
* KF WLAN/LAN/WAN administrator
* Garant SPRA
* Garant PPRA
Jaroslav Čeřovský
Ing. Jaroslav Čeřovský
...
Goce Chadzitaskos
prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
...
219, Břehová 7, Praha
420224358263
* ELMA - Elektřina a magnetismus
* ACD - AutoCAD
* ZST - Základy strojírenské technologie
* GR - Grupy a reprezentace
* člen AS ČVUT - akademický pracovník
* člen hospodářské komise AS ČVUT
Petr Chaloupka
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
...
420224358313
* korelační femtoskopie
* fyzika těžkých kvarků
STAR
* ZFM - Základy fyzikálních měření
* SF2 - Subatomová fyzika 2
* Garant ZFM
Anna Chmelová
Ing. Anna Chmelová
...
420224358346
Jakub Cimerman
Ing. Jakub Cimerman
...
506, Břehová 7, Praha
Zdeňka Císlerová
Mgr. Zdeňka Císlerová
...
116, Břehová 7, Praha
420224358359
AEGIS
ALICE
* Tajemnice CFRJS
* manažer grantů INGO, Návrat
* správce databáze VVVS
Guillermo Contreras Nuno
prof. Guillermo Contreras Nuno, Ph.D.
...
220, Břehová 7, Praha
420224358266
* Ultra-peripheral collisions, saturation and shadowing
* Numerical solution of Balitsky-Kovchegov equation
* Luminosity measurment with van der Meer scans
ALICE
* IJZ - Interakce jaderného záření s látkou
* RFTI - Relativistická fyzika jaderných srážek
Pravesh Dhyani
Pravesh Dhyani, Ph.D.
...
Pavel Exner
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
...
420776154823
Pavol Federič
Mgr. Pavol Federič, Ph.D.
...
ALICE
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Aurél Gábris
Aurél Gábris, Ph.D.
...
509, Břehová 7, Praha
420728950043
• Quantum walks: theoretical and experimental applications
• Measurement induced nonlinear quantum dynamics
• Linear and non-linear quantum optics
• Cavity quantum electrodynamics
• Quantum simulations and quantum computation in general
Quantum Information and Communication (02KIK)
Petra Hájková
Petra Hájková
...
sekretářka katedry
Craig Hamilton
Craig Hamilton, Ph.D.
...
509, Břehová 7, Praha
420224358353
Quantum Optics
Quantum Walks
Miroslav Havránek
Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat.
...
420224358348
ATLAS
Martin Hejtmánek
Ing. Martin Hejtmánek
...
420224358348
ATLAS
Tomáš Herman
Bc. Tomáš Herman
...
Martin Himmel
Ing. Martin Himmel
...