This list has 10 members
Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Jaroslav Čeřovský (cerovjar)
Bc. Jaroslav Čeřovský
...
Current topic: Studies of trajectories of relativistic electrons in the magnetic field of a tokamak
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník (farnimi1)
Bc. Michal Farník
...
Current topic: Suprathermal electron diagnostics for the COMPASS tokamak using EC emission
Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Lubomír Hudec (hudeclu1)
Bc. Lubomír Hudec
...
Current topic: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia (istokval)
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Current topic: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Kateřina Jiráková (jirakkat)
Bc. Kateřina Jiráková
...
Current topic: Studium okrajového plazmatu tokamaku COMPASS a jeho poloidálních variací
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Bořek Leitl (leitlbor)
Bc. Bořek Leitl
...
Current topic: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Michal Shkut (shkutmih)
Bc. Michal Shkut
...
Current topic: Perspektivy využití vysokoteplotních supravodičů v tokamacích
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
Miroslav Šos (sosmiros)
Bc. Miroslav Šos
...
Current topic: Optimalizace provozu a zpracování dat diagnostiky tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu
Ing. Petr Böhm, Ph.D.
Peter Švihra (svihrpet)
Bc. Peter Švihra
...
Current topic: Application of semiconductor detectors in fusion experiments
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Jakub Svoboda (svoboj68)
Bc. Jakub Svoboda
...
Current topic: Vývoj a aplikace geometrické matice pro rychlou kameru v tomografii na tokamaku COMPASS
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.