Students PTTF - Bc

This list has 12 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Jan Čečrdle
Jan Čečrdle
...
Current topic: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Vojtěch Fišer
Vojtěch Fišer
...
Current topic: Problematika řízení technologických procesů na tokamaku GOLEM v reálném čase
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Jan Hečko
Jan Hečko
...
Current topic: Analýza chyb meření diagnostiky plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS
Ing. Miroslav Šos
Adam Jedlička
Adam Jedlička
...
Current topic: Název práce je Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Bc. Jan Prokůpek
Zuzana Kuglerová
Zuzana Kuglerová
...
Current topic: Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem
Ing. Libor Juha, CSc.
Lukáš Lobko
Lukáš Lobko
...
Current topic: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Štěpán Malec
Štěpán Malec
...
Current topic: Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Filip Papoušek
Filip Papoušek
...
Current topic: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Daniel Procházka
Daniel Procházka
...
Current topic: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Martin Šach
...
Current topic: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Marek Tunkl
Marek Tunkl
...
Current topic: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Michal Zhoř
Michal Zhoř
...
Current topic: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.