Students PTTF - Bc

This list has 9 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Matyáš Grof
Matyáš Grof
...
Current topic: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Martin Hetflejš
Martin Hetflejš
...
Current topic: Charakterizace záření X produkovaného uniklými (nespoutanými runaway elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Anna Křivková
Anna Křivková
...
Current topic: Od vzniku prvků k výzkumu chemického složení meziplanetární hmoty
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Sergei Kulkov
Sergei Kulkov
...
Current topic: Relativistická transparence pevných terčů a její využití pro zvýšení kontrastu ultra-intenzivního laserového pulsu
doc. Ing. Ondřej Klimo, PhD.
Lukáš Lobko
Lukáš Lobko
...
Current topic: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Petr Mácha
Petr Mácha
...
Current topic: Měření parametrů plazmatu pomocí kombinované ball-pen a langmuirovy sondy na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Martin Šach
Martin Šach
...
Egor Shabala
Egor Shabala
...
Viktor Sharapov
Viktor Sharapov
...