Students PTTF - Bc

This list has 5 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Vojtěch Fišer
Vojtěch Fišer
...
Current topic: Problematika řízení technologických procesů na tokamaku GOLEM v reálném čase
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Jiří Fujera
Bc. Jiří Fujera
...
Matěj Ivánek
Bc. Matěj Ivánek
...
Adam Jedlička
Adam Jedlička
...
Current topic: Název práce je Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Bc. Jan Prokůpek
Adéla Kubincová
Adéla Kubincová
...