Students PTTF

This list has 24 members

Search criteria

Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Jaroslav Čeřovský
Bc. Jaroslav Čeřovský
...
Master
1st class
Current topic: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník
Bc. Michal Farník
...
Master
1st class
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Doctoral
2nd class
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Matyáš Grof
Matyáš Grof
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Ondřej Grover
Ing. Ondřej Grover
...
Doctoral
1st class
Current topic: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Martin Hetflejš
Martin Hetflejš
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Charakterizace záření X produkovaného uniklými (nespoutanými runaway elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Master
4th class
Current topic: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Master
4th class
Current topic: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Kateřina Jiráková
Bc. Kateřina Jiráková
...
Master
1st class
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Jaroslav Krbec
Ing. Jaroslav Krbec
...
Doctoral
4th class
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Anna Křivková
Anna Křivková
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Od vzniku prvků k výzkumu chemického složení meziplanetární hmoty
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Sergei Kulkov
Sergei Kulkov
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Relativistická transparence pevných terčů a její využití pro zvýšení kontrastu ultra-intenzivního laserového pulsu
doc. Ing. Ondřej Klimo, PhD.
Bořek Leitl
Bc. Bořek Leitl
...
Master
3rd class
Current topic: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko
Lukáš Lobko
...
Bachelor
Current topic: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Petr Mácha
Petr Mácha
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Měření parametrů plazmatu pomocí kombinované ball-pen a langmuirovy sondy na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Martin Šach
Martin Šach
...
Bachelor
Ondřej Šebek
Ing. Ondřej Šebek
...
Doctoral
Current topic: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Egor Shabala
Egor Shabala
...
Bachelor
3rd class
Viktor Sharapov
Viktor Sharapov
...
Bachelor
3rd class
Michal Shkut
Bc. Michal Shkut
...
Master
2nd class
Current topic: Perspektivy využití vysokoteplotních supravodičů v tokamacích
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
Miroslav Šos
Bc. Miroslav Šos
...
Master
1st class
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Peter Švihra
Ing. Peter Švihra
...
Doctoral
1st class
Current topic: Simulations of interaction of high energy particles in tokamak
prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
Jakub Svoboda
Bc. Jakub Svoboda
...
Master
1st class
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Mykyta Varavin
Mgr. Mykyta Varavin
...
Doctoral
Current topic: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas
Ing. Martin Hron, Ph.D.