This list has 19 members
Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Mateusz Aniserowicz (anisemat)
Mgr. Mateusz Aniserowicz
...
Iva Bezděková (bezdeiva)
Ing. Iva Bezděková
...
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Adam Brus (brusadam)
Ing. Adam Brus
...
Current topic: Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup
Bachelor thesis: Coboundary Lie Bialgebras
Ing. Jiří Hrivnák, PhD.
Filip Hložek (hlozefil)
Ing. Filip Hložek
...
Current topic: Efekt neviditelnosti v metamateriálech z pohledu anomální lokalizované rezonance
Dr. David Krejčiřík
Antonín Hoskovec (hoskoant)
Ing. Antonín Hoskovec
...
Current topic: Věrný přenos informace
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Michal Juránek (juranmic)
Ing. Michal Juránek
...
Current topic: Podgrupy Coxeterových grup a jejich užití ve Fourierově analýze
Ing. Jiří Hrivnák PhD.
Jan Kotrbatý (kotrbja2)
Ing. Jan Kotrbatý
...
Current topic: Lieovská tělesa a konstrukce reprezentací
Doc. Severin Pošta
Martin Malachov (malacmar)
Ing. Martin Malachov
...
prof. Igor Jex
Jan Mareš (maresj23)
Ing. Jan Mareš
...
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jiří Maryška (marysjir)
Ing. Jiří Maryška
...
Current topic: Kvantové dynamické semigrupy
prof. Ing. Igor Jex. DrSc
Josef Navrátil (navrajos)
Ing. Josef Navrátil
...
Current topic: Systémy reakce-difuze popisující vznik prostorových struktur v biologických modelech
Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Radek Novák (novakra9)
Ing. Radek Novák
...
Current topic: Nehermitovské operátory v kvantové mechanice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Filip Petrásek (petrafil)
Ing. Filip Petrásek
...
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
František Růžička (ruzicfra)
Ing. František Růžička
...
Current topic: Skrytě samosdružené reprezentace kvantových pozorovatelných
Diploma thesis: Selected Aspects
Dr. Miloslav Znojil
Josef Schmidt (schmijos)
Ing. Josef Schmidt
...
Current topic: Problémy energie a záření v relativistických teoriích
Research project: Nappi-Witten's Model
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Helena Kolešová (sedivhel)
Ing. Helena Kolešová, Ph.D.
...
Michal Malinský
Iveta Semorádová (semorive)
Ing. Iveta Semorádová
...
Current topic: Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice
Miloslav Znojil, DrSc.
Lucie Strmisková (strmiluc)
Ing. Lucie Strmisková
...
Current topic: Modelování transportních procesů v polymerních elektrolytických membránách
Bachelor thesis: Chaotic Oscillator
Václav Svoboda (svobova5)
Ing. Václav Svoboda
...
Current topic: Zobecnĕné stochastické procesy a jejich užití ve finančních trzích
Dr. Petr Jizba