This list has 17 members
Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Mateusz Aniserowicz (anisemat)
Mgr. Mateusz Aniserowicz
...
Iva Bezděková (bezdeiva)
Ing. Iva Bezděková
...
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Adam Brus (brusadam)
Ing. Adam Brus
...
Current topic: Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup
Bachelor thesis: Coboundary Lie Bialgebras
Ing. Jiří Hrivnák, PhD.
Antonín Hoskovec (hoskoant)
Ing. Antonín Hoskovec
...
Current topic: Věrný přenos informace
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Martin Malachov (malacmar)
Ing. Martin Malachov
...
prof. Igor Jex, DrSc.
Jan Mareš (maresj23)
Mgr. Ing. Jan Mareš
...
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jiří Maryška (marysjir)
Ing. Jiří Maryška
...
Current topic: Kvantové dynamické semigrupy
prof. Ing. Igor Jex. DrSc
Josef Navrátil (navrajos)
Ing. Josef Navrátil
...
Current topic: Systémy reakce-difuze popisující vznik prostorových struktur v biologických modelech
Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Radek Novák (novakra9)
Ing. Radek Novák
...
Current topic: Nehermitovské operátory v kvantové mechanice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Filip Petrásek (petrafil)
Ing. Filip Petrásek
...
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Ivo Petr (petrivo)
Ing. Ivo Petr, Ph.D.
...
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
František Růžička (ruzicfra)
Ing. František Růžička
...
Current topic: Skrytě samosdružené reprezentace kvantových pozorovatelných
Diploma thesis: Selected Aspects
Dr. Miloslav Znojil
Josef Schmidt (schmijos)
Ing. Josef Schmidt
...
Current topic: Problémy energie a záření v relativistických teoriích
Research project: Nappi-Witten's Model
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Iveta Semorádová (semorive)
Ing. Iveta Semorádová
...
Current topic: Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice
Miloslav Znojil, DrSc.
Stanislav Skoupý (skoupsta)
Ing. Stanislav Skoupý
...
Current topic: Kvantové procházky, vyhledávací algoritmus a přenos stavu
Dr. Martin Štefaňák
Lucie Strmisková (strmiluc)
Ing. Lucie Strmisková
...
Current topic: Modelování transportních procesů v polymerních elektrolytických membránách
Bachelor thesis: Chaotic Oscillator
Václav Svoboda (svobova5)
Ing. Václav Svoboda
...
Current topic: Zobecnĕné stochastické procesy a jejich užití ve finančních trzích
Dr. Petr Jizba