Students ENPP - Msc

This list has 20 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Veronika Prozorova
Bc. Veronika Prozorova
...
Current topic: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Current topic: Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat
prof. Guillermo Contreras
David Gančarčík
Bc. David Gančarčík
...
David Grund
Bc. David Grund
...
Current topic: Měření nekoherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Lenka Hronová
Bc. Lenka Hronová
...
Current topic: Zkoumaní vzniku energetických částic urychlených v plazmových výtryscích generovaných vysokoenergetickým laserovým impulzem
Dr. Michaela Kozlová
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
Diana Mária Krupová
Bc. Diana Mária Krupová
...
Current topic: Zprovoznění detektoru Muon Forward Tracker pro upgrade experimentu ALICE
prof. Guillermo Contreras
Jakub Kubát
Bc. Jakub Kubát
...
Lukáš Marek
Bc. Lukáš Marek
...
Tomáš Novák
Bc. Tomáš Novák
...
Georgij Ponimatkin
Bc. Georgij Ponimatkin
...
Current topic: Studium log(kT) v jetech měřených v p+p srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Valentina Raskina
Bc. Valentina Raskina
...
Current topic: Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE
Dr. Filip Křížek
Monika Robotková
Bc. Monika Robotková
...
Current topic: Studium substruktury jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Ondřej Sedláček
Bc. Ondřej Sedláček
...
Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Current topic: Studium rovnováhy v relativistických srážkách těžkých iontů
doc. Jaroslav Bielčík
Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Current topic: Studie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHIC
Dr. Włodzimierz Guryn
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...