Students ENPP - Msc

This list has 19 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Veronika Agafonova
Bc. Veronika Agafonova
...
Current topic: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Dr. Václav Potoček
Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Current topic: PIC simulace interakce intenzivního laserového impulsu s plynným terčem v kódu EPOCH
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Current topic: Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů
prof. Guillermo Contreras
Pavel Gajdoš
Bc. Pavel Gajdoš
...
Current topic: Návrh a optimalizace izochronní, achromatické fokusující soustavy elektronových svazků
Dr. Miroslav Krůs
Tomáš Herman
Bc. Tomáš Herman
...
Current topic: Fotoprodukce mionových párů v Pb-Pb srážkách na experimentu ALICE
prof. Guillermo Contreras Nuno
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Current topic: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
Current topic: Charakterizace monolitických detektorů pro vesmírné aplikace
Dr. Michal Marčišovský
Jakub Kubát
Bc. Jakub Kubát
...
Current topic: Rekonstrukce podivných hadronů v jádro- jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Dr. Petr Chaloupka
Lukáš Marek
Bc. Lukáš Marek
...
Zuzana Moravcová
Bc. Zuzana Moravcová
...
Current topic: Studium produkce půvabných mesonů v experimentu STAR
Dr. Jaroslav Bielčík
Jan Půček
Bc. Jan Půček
...
Current topic: Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE
prof. Guillermo Contreras Nuno
Valentina Raskina
Bc. Valentina Raskina
...
Current topic: Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE
Dr. Filip Křížek
Ondřej Sedláček
Bc. Ondřej Sedláček
...
Current topic: Vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku
Dr. Jiří Král
Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Current topic: Produkce mezonu upsilon v jádro-jaderných srážkách na experimentu STAR
Dr. Leszek Kosarzewski
Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Current topic: Centrální exkluzivní produkce v proton- protonových srážkách
Dr. Włodzimierz Guryn
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...
Current topic: Aplikace metod strojového učení k identifikaci částic kosmického záření v detektoru SXRM
Dr. Michal Marčišovský
Alena Zemanová
Bc. Alena Zemanová
...
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka
Bc. Vladimír Žitka
...
Current topic: Měření úhlové korelace mezi dvěma jety v pp srážkách v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška