This list has 6 members
Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Gitika Bhalla (bhallgit)
Gitika Bhalla
...
Tadeáš Kmenta (kmenttad)
Tadeáš Kmenta
...
Valentina Raskina (raskival)
Valentina Raskina
...
Current topic: Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií
Dr. Filip Křížek
Marek Rost (rostmare)
Marek Rost
...
Current topic: Rekonstrukce a analýza dat experimentu STAR s využitím pokročilých paralelních algoritmů
Dr. Petr Chaloupka
Jakub Štula (stulajak)
Jakub Štula
...
Current topic: Difrakce na experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Dr. Oldřich Kepka
Aleš Vlk (vlkales2)
Aleš Vlk
...
Current topic: Experimentální studium elektrických a optických vlastností tubulinu a mikrotubulů in vitro a in vivo
doc. Vojtěch Petráček