Vasilij Kushpil

Vasilij Kushpil
Vasilij Kushpil, CSc.
...
Externí spolupracovník
UJF Řež
* Vývoj elektroniky pro projekt HFT experimentu STAR
* Lavinové polovodičové detektory