Jakub Vícha

Jakub Vícha
Ing. Jakub Vícha, Ph.D.
...
...
, Absolvent
Doktorské
EJČF
2016
* Složení kosmického záření
* Testování modelů hadronických interakcí
* Modelový rozvoj atmosférických spršek
* Analýza dat na Observatoři Pierra Augera
Pierre Auger
Experiment Pierre Auger