Michal Vajzer

Michal Vajzer
Ing. Michal Vajzer, Ph.D.
...
...
Absolvent
Doktorské
EJČF
2015
Dr. Jaroslav Bielčík
Studium tvrdých procesů v experimentu ALICE
ALICE