Marek Tunkl

Marek Tunkl
Marek Tunkl
...
Zaměstnanec, Student
Bakalářské
FTTF
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů