Tomáš Truhlář

Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
EJČF
Dr. Włodzimierz Guryn
Centrální exkluzivní produkce v proton- protonových srážkách
Experiment STAR