Tomáš Truhlář

Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
EJČF
Dr. Włodzimierz Guryn
Studie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHIC
Experiment STAR